Trải nghiệm xe VF8 mẫu trên đất Mỹ

Link Video: https://youtu.be/oFJluYM8XLU Ngày 19/2, một status trên trang facebook Tiến Nguyễn gây chú ý có tựa là “Thử ngắm xe VF8”. Nội dung bài viết cho thấy, gia đình tác giả lên khu Century mall mua sắm, và tình…
Vinfast: Chiến lược liều lĩnh

Link Video: https://youtu.be/2jKXnu-NvVw Ted Turner, người sáng lập CNN, từng nói “thương trường là chiến trận”, nhưng là chiến tranh không đổ máu mà thị trường là nơi giành dân chiếm đất. Thường những công ty mới ra trận muốn…