Những ứng viên cho chức Chủ tịch nước

Ngày 23/3, BBC Tiếng Việt đặt vấn đề “Chủ tịch nước kế nhiệm ông Võ Văn Thưởng sẽ là ai?” BBC dẫn quan điểm của các chuyên gia đánh giá, sự kiện Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thôi chức…
Cuộc đua chưa bắt đầu, Tô Lâm đã vượt lên…

Cuộc đua chưa bắt đầu, Tô Đại đã vọt lên… Ngày 7/3, blog Hoàng Trường trên VOA Tiếng Việt có bài “Đại tướng Tô Lâm nên trở lại vạch xuất phát!” Tác giả bình luận: Cuộc đua để giành chiếc…