Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng đang ngầm chiến nhau?

Link Video: https://youtu.be/GvFZOeprf2I Ông Trọng đã tiệt cánh Miền Nam ở Đại hội 13, tuy nhiên trong tay ông Trọng lại không hề thiếu người Miền Nam, đấy là điều người ta thấy khó hiểu về ông Tổng bí thư.…
Ai là người ẩn danh gài ông Chính vào bẫy. Lộ diện?

Link Video: https://youtu.be/soVe3_B8RFM Ông Thủ Chính đang nắm ghế quyền lực thứ nhì trong Tứ Trụ. Hiện nay ông Thủ Chính có 2 lựa chọn, một là chạy đua vào ghế Tổng bí thư, hai là ngồi lại ghế Thủ…