Kissinger và Việt Nam Cộng hoà

Link Video: https://youtu.be/7XaF-IDVY7c Ngày 3/12, BBC Tiếng Việt đăng bài “Việt Nam Cộng hoà: Ông Kissinger đã nói và làm gì với hai Tổng thống Nixon và Nguyễn Văn Thiệu?” của tác giả Nguyễn Tiến Hưng. Tiến sĩ Nguyễn Tiến…
Việt Nam Cộng hòa thua do sự phản bội của Kissinger

Link Video: https://youtu.be/-zSV8pekPDg BBC Tiếng Việt có bài phỏng vấn Giáo sư Stephen B. Young, người từng làm việc cho Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ từ năm 1968 – 1972, sau đó là làm tại Đại sứ…
Việt Nam cấm bán đồng hai đô la Úc có hình cờ vàng

Link Video: https://youtu.be/ANBfVVIZHOE RFA Tiếng Việt ngày 14/5 loan tin, “Việt Nam yêu cầu các sàn điện tử không bán đồng hai đô la Úc có hình cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa”. Theo đó, Cục Thương mại điện…