Nhân sự cấp cao sẽ được sắp xếp như thế nào?

Ngày 13/5, BBC Tiếng Việt bình luận “Trung ương Đảng sắp họp: bố trí nhân sự cho “Tứ trụ”?”. BBC phát hiện, lịch làm việc mới được cập nhật của một số ủy viên Trung ương Đảng cho thấy, những…
Thể chế chính trị quái dị của Việt Nam

Ngày 30/4, trang Facebook cá nhân của học giả Trương Nhân Tuấn từ Pháp, có bài bình luận về thể chế chính trị Việt Nam, với tựa đề “Tại sao phải “Tứ trụ” mà không là “nhứt trụ” ?” Thoibao.de…