Tư pháp Việt Nam quá u ám, chỉ có xóa bài làm lại

Link Video: https://youtu.be/5dcpDB2VNMA Ngày 21/9, RFA Tiếng Việt có bài bình luận “Công lý được phép sai sót đến 1,5% là không chấp nhận được!” Theo đó, người đứng đầu ngành Tòa án Việt Nam – Chánh án Nguyễn Hòa…
Biết thua để nhường chỗ cho công lý.

Link Video: https://youtu.be/Vuk4Um0l3ms Ngày 9/8 vừa qua, nhà báo Huy Đức, tác giả của cuốn Bên Thắng Cuộc, có bài phân tích về án oan trong ngành tư pháp Việt Nam. Trong lịch sử tư pháp của Việt Nam mà…