Cơ chế mới thực sự là trùm cuối của những trùm cuối

  Link Youtube: https://youtu.be/WxOdq_2t3HQ     Ngày 26/8, tác giả Thiên Hành có bài bình luận “Trùm cuối của những trùm cuối”, đăng trên một kênh truyền thông quốc tế tiếng Việt.   Theo tác giả, ở Việt Nam bây…
Tham nhũng, vùng cấm và “trùm cuối” trong vụ Việt Á

Link Youtube: https://youtu.be/x-dkIYVfZfY   Ngày 23/8, trên trang cá nhân của nhà báo Nguyễn Tiến Tường có bài “Tham nhũng và vùng cấm”.   Tác giả đặt vấn đề: Ai là “trùm cuối” trong các đại án giải cứu và…