Ông Tổng đốt lò có chọn lọc?

Ngày 6/2, RFA Tiếng Việt có bài “Đảng chống tham nhũng có chọn lọc: “bên trọng, bên khinh”!” Theo đó, sau hàng chục vụ án tham nhũng bị phanh phui, một số nhà quan sát cho rằng, ông Nguyễn Phú…
Biến “trách nhiệm chính trị” thành trò hề

Ngày 5/2, blog Trân Văn trên VOA có bài ‘“Trách nhiệm chính trị” và… Bộ Chính trị”. Tác giả mỉa mai, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục biến “trách nhiệm chính trị” thành show, mà…