Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú sẽ ra đi

“Cả Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú sẽ đi hết. Tô Lâm kiểm soát toàn bộ cuộc chơi”, một nguồn tin nội bộ cho biết. Ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy, Tô Lâm đốn ngã Nguyễn Văn…