Chánh án Tòa tối cao cấm dân nghi ngờ thẩm phán

Link Video: https://youtu.be/sNtV6O9ABn4 Ngày 27/10, trên Facebook cá nhân của ông Nguyễn Huy Cường có một bài bình luận với tựa đề “Độc quyền hay ảo tưởng?” Tác giả kể lại một câu chuyện thực tế, rằng: “Tôi mượn hàng…