Sức khỏe Tổng bí thư và “dân chủ” là… chủ dân?

Mới đây, RFA Tiếng Việt có bài bình luận của blogger Đồng Phụng Việt, với tựa đề “Sức khoẻ Tổng Bí thư và “dân chủ” là… chủ dân?” Tác giả cho biết, Dân biểu Jen Kiggans – thành viên đảng…