Đường bí của Nguyễn Thanh Nghị

Có lẽ, cả nhiệm kỳ Bộ trưởng Bộ Xây dựng 2021 – 2026 của ông Nguyễn Thanh Nghị là dốc toàn bộ sức lực vào canh bạc nhà ở xã hội. Xây một triệu căn nhà sẽ không có gì…
Nếu năm mèo Chính gãy, lấy gì Nghị “bứt phá”?

Ngày mùng 3 Tết, truyền hình sắp xếp cho Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị lên sóng và phát biểu đầu năm. Nội dung ông Nguyễn Thanh Nghị phát biểu không có gì mới. Ông Nghị nhận xét rằng, hiện nay…