Tổng Trọng vẽ bùa, Thủ Chính bước mãi không qua

Link Video: https://youtu.be/75ZHOfYq86w Càng ngày ông Trọng càng chứng tỏ ông quá mạnh so với phần còn lại trong Đảng của ông. Ông Phạm Minh Chính được xem là thế lực mạnh thứ nhì, nhưng xem ra người về nhì…