Chính quyền lại tìm cách ngăn cản tiếng nói đa chiều

Link Video: https://youtu.be/o6UvTXb_62g Ngày 23/2, trang Tiếng Dân có bài “Buồn và ngán ngẩm” của tác giả Nguyên Tống bàn về vụ diễn giả Thái Hạo bị hủy buổi nói chuyện với phụ huynh học sinh tại Thanh Hóa. Thoibao.de…