Old speaking of former Minister Mai Tien Dung now applied to him

Referring to former Minister-Chairman of the Government Office Mai Tien Dung, people immediately think of his old saying “If wrong, we admit the fault while people committing wrongdoings are responsible before the law.” This statement was said by Mr. Mai…
Ai đang đưa Vũ Đức Đam vào bẫy?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=DIplAuj78nU Vũ Đức Đam cần cù, mẫn cán được khá nhiều người khen, tuy nhiên trong chính phủ không mấy ai ưa ông Vũ Đức Đam. Chống dịch là một công tác khó khăn vầ đầy rủi ro,…
Vì sao Mai Tiến Dũng “choảng” Vũ Đức Đam?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=KSnR9feV7FY Mai Tiến Dũng hiện nay là bộ trưởng, nghĩa là về mặt nhà nước ông vẫn còn đang dưới quyền thủ tướng và các phó thủ tướng. Như vậy hiện ông bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng…