Việt Nam bất ngờ “quay xe” trong vấn đề Ukraine

Link Video: https://youtu.be/rOpmf_rLNTU Ngày 26/4 vừa qua, một cách bất ngờ, Việt Nam và Trung Quốc đã bỏ phiếu ủng hộ một Nghị quyết mới của Liên Hợp Quốc, trong đó có đoạn nói về “cuộc xâm lược quân sự”…