Tô “ngứa tay” thọc sườn Thủ tướng

Link Video: https://youtu.be/6Oz_lX6Zw5g Phạm Minh Chính thành công khi loại Vương Đình Huệ ra khỏi cuộc đua vào ghế Thủ tướng ở Đại hội 13. Thế rồi sự kỳ vọng một Phạm Minh Chính đã từng làm khởi sắc kinh…