Còn ai tin vào lời kêu gọi phản biện của Đảng?

Link Video: https://youtu.be/D2chu4h-jB0 Ngày 16/2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã chủ trì Hội nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gặp mặt đại biểu trí thức,…