Trung ương họp kín, quyết sách ngã ba đường – Bắc Kinh áp sát, sức ép dồn Hà Nội

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 9.10.2019