Vietnams Sicherheitsminister wird ausgebremst

Für Nguyen Phu Trong, den Chef der Kommunistischen Partei Vietnams, ist To Lam, der vietnamesische Minister für öffentliche Sicherheit, ein wichtiges Werkzeug. Für das vietnamesische Volk ist To Lam ein gefährliches Übel. Aus deutscher Sicht ist To Lam ein Mann…
Tăng số lượng tướng công an để bảo vệ ai?

Cuối tháng 1/2023, báo chí nhà nước đưa tin về việc Bộ Công an soạn thảo và lấy ý kiến về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân. Theo đó, Bộ…
Chế độ độc đảng không thể diệt trừ tham nhũng

Ngày 2/2, trên trang RFA Tiếng Việt có bài viết ‘“Lò” ông Trọng có “đốt được hết cán bộ tham nhũng?” đưa quan điểm của một số nhà quan sát chính trị về công cuộc chống tham nhũng đang diễn…