Kỳ tích Hàn Quốc

Link Youtue: https://youtu.be/iPcpBRZA9ZE Bài viết của tác giả Thái Hạo về sự phát triển của Hàn Quốc, được đăng trên báo Tiếng Dân ngày 11/8. Cho đến nay, rất nhiều người vẫn thường hay nói và tin một cách đinh…