EU thông qua EVFTA để đưa VN vào khuôn khổ Nhân Quyền

Cuối cùng thì VN đã tiến thêm một bước gần hơn đến Hiệp định tự do thương mại EU-VN EVFTA để tạo bước đột phá cho giao thương với EU.Ngày 21-1, Ủy ban Thương mại quốc tế (INTA) của Nghị…