Công an chuẩn bị săn dân

Link Video: https://youtu.be/RBTMZSPEobA RFA Tiếng Việt ngày 28/6 có bài bình luận của tác giả Đồng Phụng Việt, với tựa đề “Săn dê là… chuyện nhỏ! Chuẩn bị để săn dân mới là chuyện lớn”. Tác giả nhắc lại vụ…
Việt Nam đàn áp biểu tình ôn hòa suốt nhiều năm

Link Video: https://youtu.be/YChP6MIQPC4 RFA Tiếng Việt ngày 20/6 loan tin, “Báo cáo mới: Ba thập niên đàn áp các cuộc biểu tình ôn hòa ở Việt Nam”. Theo đó, một báo cáo mới của Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH)…
Luật sư và “tội” dám nói lên sự thật

Link Video: https://youtu.be/7QpPAwyX9uE Ngày 18/6, blog Gió Bấc trên RFA có bài “Luật sư Đào Kim Lân sẽ báo cáo gì với Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc?” Bài viết cho biết, các luật sư bào chữa cho các…
Đàn áp có giải quyết được vấn đề Tây Nguyên?

Link Video: https://youtu.be/8YW5xY0GmsM Ngày 13/6, blog Trần Đông A trên VOA có bài “‘Ngọn lửa Tây Nguyên”: cháy tiếp hay sẽ bị dập tắt?” Tác giả dẫn tin từ báo Công an Nhân dân cho biết, tính đến 18h30 ngày…