Ukraine, cuộc chiến của lương tâm.

Link Video: https://youtu.be/zIp5ifc18_U Cuộc xâm lăng Ukraine của Putin đã thay đổi thế giới. Mặc dù Putin coi đây là chiến dich quân sự để gìn giữ hòa bình, nhưng sự tàn bạo trong 9 ngày qua cho thấy đây…
Ukraina – Cuộc chiến sinh tử vì Tự Do

Link Video: https://youtu.be/MXs7_RIblpE Putin đã lột mặt nạ như thế nào Cựu Tổng Thống Bush sau cuộc gặp Putin năm 2001 đã nói như thế này : “ Tôi có cảm giác Putin là một phần linh hồn của mình……
Putin tấn công Ukraine là đã đi nước cờ sai?

Link Video: https://youtu.be/B0oid-9tZN4 Putin quả thật đã chơi nước cờ hết sức liều lĩnh kể từ cuối năm 2021. Một mặt, Putin đưa hơn 100,000 quân đến biên giới, tăng cường đến hơn 150,000 vào giữa tháng 2 năm 2022.…