Bạo lực là thảm trạng của nền giáo dục độc tài

Link Video: https://youtu.be/kWCxNjy3AwE Ngày 6/12, trang Facebook cá nhân của nhà giáo Lâm Bình Duy Nhiên có bài “Thảm trạng giáo dục”. Thoibao.de giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả, nội dung như sau: Học sinh xúm…
Một nền giáo dục lạc đường, phản giáo dục

Link Video: https://youtu.be/hwQxjEMPPYg Ngày 24/7, trên trang cá nhân của nhà thơ Trần Mạnh Hảo có một bài bình luận về nền giáo dục Việt Nam, với đánh giá, đây là một nền giáo dục phản giáo dục. Thoibao.de giới…