Đế chế bất động sản ở Đức của Putin

Vladimir Putin (69 tuổi) là một trong những người giàu nhất thế giới: Kẻ chuyên quyền Kremlin đã gây dựng nên một đế chế bất động sản khổng lồ và cũng sở hữu những tòa nhà hàng đầu ở Đức!…