Không quân Ukraine bắt đầu ngang sức với Nga

Ukraina : Cuộc chiến trên không với Nga bắt đầu ngang sức Ngày 13/3, RFI Tiếng Việt cho hay, “Ukraine: Cuộc chiến trên không với Nga bắt đầu ngang sức”. RFI dẫn một tờ báo Pháp, ngày 12/3, nhận định “Tại Ukraina,…
阮富仲用苏林犹如养猛兽当宠物!

  通常情况下要逮捕一名越共官员,阮富仲会指导越共中央监察委员会先向政治局提出纪律处分提议,越共政治局再下达处分决定,最后由公安部逮捕并进入司法程序。但在政治局层面只是一些口头警告,那么被处分的人仍然可以保留官位直至任期结束。有些越共官员受到比较严重的革职处理,但还不至于身处牢狱。但近期公安部长苏林抓捕贪官已不再遵循先党纪处理后司法伺候的原则,如其抓捕的在任林同省委书记陈德郡、永福省委书记黄氏翠兰、广义省委主席邓文明等。   假设以上的案例透露出阮富仲赋予苏林的权利日益增强,使苏林在所谓的反腐败运动中有更加主动的权利空间,且超越了越共中央监察委员会的权利。阮富仲以反腐败为理由,赋予苏林更大的权利的同时,倘若苏林掌握的权利过大,一旦苏林失去越共党内原则的制衡,苏林有可能把国家执法机器变为个人独断专行的私人武器,即公安部变为苏林的军阀组织,后果是阮富仲也有可能沦为苏林的阶下囚!   假设以上案件只是苏林越过越共政治局的个人行为,擅自抓捕贪官后再进行党内纪律处理,即说明苏林已经把魔爪伸向阮富仲,正极力搜集阮富仲的黑材料,以达到其代替阮富仲而问鼎越共总书记职位的终极目的!近期一些列抓捕贪官的行动来看,以上两种可能的概率都相对高,也说明越共内部的权利争夺进入白热化的关键阶段。   距越共十四大开会的时间还有一年多,苏林对权利的渴望犹如司马昭之心——路人皆知!目前苏林所针对的目标是当今越共国家主席武文赏,在阮富仲身体健康极其虚弱的背景下,很有可能熬不到十四大的开幕,假若阮富仲半途病薨,越共高层出现严重的权利真空,其中的权利争夺将会异常激烈,对越南社会、国家安全的影响极其严重,而这背后的始作俑者就是当今公安部长苏林!