Vì sao không có Huân chương kháng chiến chống Trung Quốc?

Kasse animation 7.8.2023