Sánh vai cùng cường quốc 5 châu Thượng phụ Hồ thực hiện cú lừa xuyên thế kỷ