Câu chuyện thiếu điện ở xứ thiên đường

Link Video: https://youtu.be/7MicbaY08wU Ngày 21/5, blog Gió Bấc trên RFA có bài “Đã đến đích thiên đường?!” Tác giả hài hước đặt vấn đề, dù cứ lặp đi lặp lại công thức, mỗi nhiệm kỳ Đại hôi Đảng, cả nước…