Hiệp hội người thuê nhà cảnh báo về việc tiền thuê nhà tăng cao

Hình: Tiến sĩ Melanie Weber-Moritz, Giám đốc liên bang của hiệp hội người thuê nhà Đức

Nếu Đạo luật Hệ thống sưởi có hiệu lực như kế hoạch hiện tại, điều này có thể trở thành một vấn đề đối với nhiều người thuê nhà. Theo luật hiện hành, chủ sở hữu được phép chuyển chi phí chuyển đổi sang tiền thuê. Hiệp hội người thuê nhà Đức yêu cầu cơ quan lập pháp phải khẩn trương loại bỏ điều này.

Hiệp hội Người thuê nhà Đức (DMB) cảnh báo rằng luật sưởi ấm thay thế các hệ thống sưởi ấm bằng dầu và khí đốt cũ có thể gây quá tải cho người thuê nhà. Theo Melanie Weber-Moritz, giám đốc liên bang của hiệp hội người thuê nhà, “theo tình trạng hiện tại” sẽ có mức tăng tiền thuê cao. Theo luật hiện hành, chủ nhà có thể chuyển chi phí chuyển đổi hệ thống sưởi sang tiền thuê nhà và tăng vĩnh viễn 8% chi phí đầu tư phát sinh – trong khi tuân thủ giới hạn từ 2 đến 3 euro mỗi mét vuông, theo hiệp hội người thuê nhà .

Sự phản đối lấy lý do khó khăn kinh tế, mà người thuê nhà thường có thể nêu ra trong trường hợp tăng tiền thuê, không áp dụng trong trường hợp này vì chủ nhà có nghĩa vụ pháp lý phải hiện đại hóa theo Đạo luật Năng lượng Xây dựng.

Các khoản trợ cấp liên bang có thể có cho việc cải tạo hệ thống sưởi sẽ không được sử dụng vì chủ nhà sẽ phải khấu trừ chúng vào chi phí phân bổ. Weber-Moritz chỉ trích: “Những người thuê nhà hiện không có cơ hội tự bảo vệ mình trước việc tăng tiền thuê khiến họ quá khả năng về mặt kinh tế“.

Bỏ khả năng tăng giá thuê

Do đó, quy trình lập pháp phải đi kèm với cải cách luật thuê nhà để làm cho luật được xã hội chấp nhận,” bà nói thêm. DMB yêu cầu bãi bỏ khả năng tăng tiền thuê nhà sau khi thay thế hệ thống sưởi ấm. Việc tân trang lại tòa nhà một cách nhanh chóng bằng năng lượng là vô cùng quan trọng, nhưng không được dẫn đến tình trạng quá tải tài chính cho người thuê. Hiệp hội những người thuê nhà kêu gọi ít nhất chỉ được tăng tiền thuê tương đương 4% chi phí và giới hạn ở mức tối đa 1,5 euro mỗi mét vuông.

Theo dự thảo luật được Nội các Liên bang thông qua, từ năm 2024, mọi hệ thống sưởi ấm mới lắp đặt phải được vận hành với 65% năng lượng tái tạo. Điều này nên áp dụng cho tất cả các chủ sở hữu dưới 80 tuổi. Máy sưởi dầu và gas hiện có có thể tiếp tục hoạt động, máy sưởi bị hỏng có thể được sửa chữa. Đây là cách báo trước sự chia tay với hệ thống sưởi bằng khí đốt và dầu. Các chương trình tài trợ và các quy tắc áp dụng trong trường hợp khó khăn khác được lên kế hoạch, nhưng không được đưa vào dự thảo một cách cụ thể.

Trung Khoa – (Tổng hợp)