Gọi điện thân thiết với người giúp Tàu đe dọa Việt Nam. Ông Trọng đang ngửa bài tẩy?