Đỗ Xuân Tuyên hốt “đống thối” của Nguyễn Thanh Long để lại mà chân run vì sợ!