Trùm cuối lộ diện, đến Nguyễn Phú Trọng phải “co vòi” vì đối thủ quá mạnh?

Bình luận