Ông Phúc “phang một gậy” vào ông Chính, ông Chính đỡ ra sao?