Dám ra mặt “đỡ một gậy” cho Phạm Minh Chính, ai mà gan thế? Nguyễn Xuân Phúc hết bài!