Chân thành, lòng tin và trách nhiệm …. mẹ nó, sợ gì!

Link Video: https://youtu.be/CFVyKmniQuc Chuyến đi Mỹ của Thủ Tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ – ASEAN đã được báo chí nhà nước dệt gấm thêu hoa thành chuyến đi thăm và làm việc…
Павший металлургический завод в Мариуполе  Сопротивление не было напрасным

Киев и Харьков выдерживают натиск русских, но не Мариуполь. Теперь бой за сталелитейный завод подходит к концу, большая часть бойцов сдается. Город теперь полностью в руках русских. Но готовность идти на жертвы имела смысл. Они уже давно герои Украины, те…