Toi rồi, Vinfast ra mắt xe tại Đức – Cảnh sát tới điều tra!