Tại sao Đảng cấm ‘livestream’ trên Facebook?

Nhà hoạt động Việt Nam đánh giá rằng chính phủ siết chặt ‘livestream’ trên Facebook để tiếp tục ‘độc quyền’ truyền thông, đặc biệt là truyền hình. Trong những động thái mới nhất nhằm kiểm soát mạng xã hội, Bộ…
Ho Duy Hai case: The party must act now

A journalist in Vietnam commented to VOA that the Vietnamese government’s new faith regained part of the public from the successful dealing with the Covid-19 pandemic was now ruined by the cassation hearing of Ho Duy Hai which made the…
Vụ Hồ Duy Hải: Đảng phải hành động ngay

Một nhà báo tại Việt Nam nhận định với VOA rằng niềm tin mới lấy lại phần nào của công chúng đối với chính quyền từ đại dịch Cúm Vũ Hán nay đã bị kết quả phiên giám đốc thẩm…
Nhân sự Đại hội 13: Bế tắc và khủng hoảng

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 (Hội nghị trung ương 12) được khai mạc tại Hà Nội vào sáng ngày 11/5. Nội dung chính của hội nghị này được cho biết…