Mỹ lên án Trung Quốc khi đến Hà Nội – TBT Nguyễn Phú Trọng lánh mặt

https://youtu.be/L6WbDhRZeCI

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 21.11.2019