Thoibao.de đón nhận nút Bạc của YouTube

Cám ơn sự đồng hành của các bạn cùng chúng tôi trên con đường truyền thông SỰ THẬT, để sớm đến ngày đất nước Việt Nam của chúng ta có Dân chủ, Tự do.

Link YouTube Thoibao.de: https://www.youtube.com/user/comdsystems

Lê Trung Khoa – Thoibao.de / Berlin ngày 16.11.2019.