Mỹ ra đòn liên tiếp – Tàu đổ hàng Việt Nam

https://youtu.be/OUyqGDEG_m0

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 5.9.2019


Kasse animation 7.8.2023