Vai trò của Gorbachev với Đổi Mới ở Việt Nam

Link Video: https://youtu.be/SbM95NYEr_I Năm 2017, nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng 10 Nga (1917-2017) ở Hà Nội, một giáo sư lý luận tại Việt Nam nói sai lầm của Liên Xô dẫn tới sụp đổ là “đưa một loạt những…