Putin và tuyên bố dối trá

Ngày 22/6, blog Trần Đông A trên VOA Tiếng Việt bình luận “Sự thật và dối trá qua chuyến thăm Hà Nội của Putin”. Theo tác giả, trong Tuyên bố chung giữa Putin và lãnh đạo Ba Đình, có 2…
Đảng nuôi dưỡng một hệ thống truyền thông dối trá

Link Video: https://youtu.be/SLxIYI_IQ6Y Ngày 8/2, trang tin RFA Tiếng Việt có đăng tải một bài bình luận của tác giả Bích Nhung về việc Tuyên giáo Đảng cho cắt đoạn cuối trong lời phát biểu của cựu Chủ tịch nước…