Chân dung 2 phụ nữ đang làm khó Tô Lâm!

Link Video: https://youtu.be/u36x0uy9cOg Ông Tô Lâm là một bộ trưởng rất có quyền lực, thêm vào đó là được ông Tổng bí thư xem là công thần nên không ai không ngán ngại ông Bộ trưởng này. Ngay cả với…