“Sự thật không bằng phẳng” là sự thật nào?

Ngày 29/1, blog Gió Bấc trên RFA Tiếng Việt có bài bình luận ‘“Sự thật không bằng phẳng” là sự thật nào?” Tác giả đề cập đến status “BIẾT NGHE SỰ THẬT KHÓ HƠN” của nhà báo Lưu Trọng Văn,…
Biết nghe sự thật khó hơn

Ngày 29/1, báo Tiếng Dân có bài tường thuật “Biết nghe sự thật khó hơn”, của nhà báo Lưu Trọng Văn về cuộc gặp gỡ giữa Bí thư Thành Hồ Nguyễn Văn Nên và giới văn nghệ sĩ. Thoibao.de giới…