Nguyễn Thị Kim Tiến “có võ”, ai dám đụng?

Link Video: https://youtu.be/GSHyKnWK-Io Câu hỏi lớn nhất của xã hội hiện nay về cái lò của ôn Nguyễn Phú Trọng là tại sao bà Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn bình chân như vại mặc dù 2 thuộc cấp của bà…