Trung Quốc đang đi vào ngõ cụt

Link Video: https://youtu.be/BCA_uMk5WBU Ngày 5/7, blog Ngô Nhân Dụng trên VOA có bài “Những ngõ cụt của Tập Cận Bình”. Tác giả nhắc đến đoạn phim ngắn được truyền trên Twitter ở Trung Quốc rất nhiều lần, tả cảnh một…