Meta tạo mô hình ngôn ngữ AI cho các nhà nghiên cứu

Tập đoàn Meta có nguy cơ bị bỏ lại phía sau khi nói đến trí tuệ nhân tạo. Khi nói đến chatbot, những gã khổng lồ công nghệ khác đang dẫn đầu vào thời điểm hiện tại. Giờ đây, ông…
Việt Nam đe dọa đóng cửa Facebook

Việt Nam đe dọa sẽ đóng cửa Facebook trong nước nếu dịch vụ này không tuân thủ những áp lực của chính phủ trong việc kiểm duyệt nhiều nội dung liên quan chính trị. Reuters ngày 19 tháng 11 dẫn…
President Trump warning Facebook for restricting free speech

In the context of the increasingly complicated Covid-19 pandemic, especially in Western countries, Facebook has been continuously reflected on obstructing freedom of speech in a confusing way, especially regarding the content of Covid-19 outbreak. The Verge, a well-known technology news…