Tượng đài Lenin bị dỡ bỏ ở Đông Âu

Ngày 7/4, Facebook Cù Tuấn có bài “Tổng hợp quá trình dỡ bỏ tượng Lenin ở Đông Âu”. Thoibao.de giới thiệu trích lược bài viết này đến quý khán thính giả, nội dung như sau: Việc dỡ bỏ các tượng…